Leenheren van het Sticht

e Stichting Leenheren van het Sticht zet zich met financiƫle steun in voor het het cultuurhistorisch erfgoed in de provincie Utrecht. De stichting steunt projecten die tot doel hebben:


(i) de belangstelling voor het cultuurhistorisch erfgoed in de provincie Utrecht te bevorderen,
(ii) de ontwikkeling van cultuurhistorische objecten en projecten in de provincie Utrecht te bevorderen, of
(iii) draagvlak voor behoud en beheer van cultuur en natuur in de provincie Utrecht te creƫren.

De naam van de stichting is een verwijzing naar het leenstelsel, zoals dat in de regio Utrecht tot in de veertiende eeuw standhield. Aan de Stichting Leenheren zijn (bestuurders van) bedrijven verbonden.

Het bestuur van De Leenheren van het Sticht beraadt zich op de toekomstige opzet en inrichting van de stichting. Om die reden worden tot nader order geen verzoeken tot bijdragen in behandeling genomen..