Leenheren van het Sticht

e Stichting Leenheren van het Sticht zet zich met financiƫle steun in voor het het cultuurhistorisch erfgoed in de provincie Utrecht. De stichting steunt projecten die tot doel hebben:


(i) de belangstelling voor het cultuurhistorisch erfgoed in de provincie Utrecht te bevorderen,
(ii) de ontwikkeling van cultuurhistorische objecten en projecten in de provincie Utrecht te bevorderen, of
(iii) draagvlak voor behoud en beheer van cultuur en natuur in de provincie Utrecht te creƫren.

De naam van de stichting is een verwijzing naar het leenstelsel, zoals dat in de regio Utrecht tot in de veertiende eeuw standhield. Aan de Stichting Leenheren zijn (bestuurders van) bedrijven verbonden.

Per 1 januari 2017 zullen de werkzaamheden van de Leenheren van het Sticht worden voortgezet in het door het Prins Bernhard Cultuurfonds beheerde Leenheren van het Sticht Fonds. Dit fonds kent als doelstelling het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van cultuurhistorisch erfgoed in de provincie Utrecht. Aanvragen voor het Leenheren van het Sticht Fonds kunnen gericht worden aan het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht. U vindt het aanvraagformulier op de website van het Prins Bernhard Cultuurfonds: http://cultuurfonds.nl/utrecht/aanvragen